Skip to page contentsTop

1 Overzicht spaarprogramma

1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Esso Extras-spaarprogramma bij deelnemende Esso tankstations in België. Het Esso Extras-spaarprogramma vervangt alle voorgaande spaarprogramma's.
1.2 De Esso Extras-Kaart wordt geaccepteerd op deelnemende Esso tankstations in België. Een lijst van deelnemende Esso tankstations is beschikbaar op www.essoextras.com.
1.3 Esso Extras punten worden niet toegekend op onbemande Esso tankstations en Esso Express stations.
1.4 Deelnemers verbinden zich ertoe de in de algemene voorwaarden omschreven regels na te leven met betrekking tot het gebruik van de Esso Extras-Kaart. Met het gebruik van de kaart aanvaardt u de bepalingen en voorwaarden van het Esso Extras programma zoals deze beschreven staan op de website www.essoextras.com.
1.5 De Esso Extras-Kaart gemarkeerd met een Belgische vlag op de achterzijde is enkel geldig in België en kan niet gebruikt worden in andere landen.
1.6 Deze Esso Extras-Kaart is strikt persoonlijk.

Terug

 

2 Deelname aan het spaarprogramma

2.1 Om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma dient een deelnemer een Esso Extras-Kaart te bezitten. Esso Extras-Kaarten zijn beschikbaar op alle deelnemende Esso tankstations in België. De Esso Extras-Kaart is gratis. De Esso Extras-Kaart blijft eigendom van Esso Belgium, divisie van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA.
2.2 Deelnemers kunnen zich registreren:

 1. op onze website (www.essoextras.com). Registratie via de website verzekert u dat uw Esso Extras-Kaart direct geregistreerd is. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld in geval van technische problemen) is het mogelijk dat het proces enigszins vertraging oploopt. De web-activatiecode voor de Esso Extras-Kaart is afgeprint onder de Esso Extras-Kaart op het inschrijvingsformulier; of
 2. met het inschrijvingsformulier waaraan uw Esso Extras-Kaart is bevestigd en door het volgen van de daarop omschreven instructies. Onduidelijk of onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet verwerkt worden. Houdt u er rekening mee dat de verwerkingstijd van het inschrijvingsformulier ongeveer een maand in beslag zal nemen en dat Esso niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verlies van punten tot het moment waarop de inschrijving verwerkt is.

2.3 Door u te registreren via de website of door ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u ermee akkoord dat de verzameling, opslag en dataverwerking uitgevoerd kan worden door een derde partij of uitgevoerd kan worden in een ander land dat misschien door uw land niet beschouwd wordt als een land dat een adequaat niveau van bescherming biedt. U kan ook expliciet aangeven bij registratie of u op de hoogte wenst te blijven van aanbiedingen en meest recente informatie over het programma via directe communicatie zoals e-mail, sms...
Uw gegevens zullen worden verwerkt conform de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Het Esso Extras systeem biedt de mogelijkheid om kaarten te koppelen aan uw Esso Extras-kaarten waardoor u:

 1. samen met vrienden of gezinsleden punten kunt sparen voor een cadeau;
 2. bij het betalen van uw brandstof niet steeds uw Esso Extras-kaart op zak hoeft te hebben.

Volgende types kaarten kunt u aan uw Esso Extras-kaart koppelen:

 1. een nog niet geregistreerde Esso Extras-kaart;
 2. een door Esso toegestane brandstofkaart (*)

Het aantal kaarten dat u kunt koppelen aan een Esso Extras-kaart is beperkt tot 2.
Het inwisselen van punten kan alleen aan de hand van uw Esso Extras-kaart.

Het koppelen van kaarten kan gemakkelijk via onze Esso Extras website www.essoextras.com.
Hiervoor heeft u het volledige kaartnummer nodig dat op uw Esso Extras-kaart of brandstofkaart vermeld staat en de activatiecode in geval van een Esso Extras-kaart.
U kunt de koppelingen aan uw Esso Extras-kaart te allen tijde aanpassen op de Esso Extras website.

De bonusregels zijn ook geldig wanneer de gekoppelde brandstofkaarten en Esso Extras-kaarten afwisselend gebruikt worden bij het betalen van uw brandstof en het verzamelen van punten.

Esso behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze koppelingsfunctie te wijzigen, te beperken of stop te zetten voor alle of een deel van de brandstofkaarten of Esso Extras-kaarten.

Debet–en creditkaarten kunnen niet langer gekoppeld worden aan uw Esso Extras-kaart.

(*) Volgende brandstofkaarten komen in aanmerking : Esso Card, EuroShell, Multi Tank Card, DKV en UTA.

2.5 De Esso Extras-Kaart of een gekoppelde kaart kan maximaal 3 keer per dag en maximaal 15 keer per week gebruikt worden.

Terug

 

3 Sparen van Esso Extras punten

3.1 Esso Extras punten worden toegekend aan deelnemers voor het aankopen van motorbrandstoffen en bepaalde smeermiddelen. Dit kan worden uitgebreid met aankopen van andere producten. Details hierover vindt u bij de betreffende Esso tankstations of op onze website.
3.2 Deelnemers die een Esso Card voorzien van een doorkruist GTC Esso of Esso Extras logo Esso als betaalmethode gebruiken, ontvangen geen Esso Extras punten.
3.3 Om Esso Extras punten te sparen, dient de Esso Extras-Kaart of een gekoppelde betaalkaart aangeboden te worden alvorens de betaling op de kassa wordt aangeslagen.
3.4 Een Esso Extras punt wordt uitgegeven per liter Esso motorbrandstof (bijvoorbeeld 1,7 liter = 1 punt en 0.99 liter = 0 punten). De maximum uitgifte van basispunten per transactie is 1000 Esso Extras punten voor diesel en 120 voor overige motorbrandstoffen. Er worden geen Esso Extras punten gegeven op brandstof aankopen welke worden betaald met Esso Extras punten.
3.5 Een Esso Extras punt wordt uitgegeven per Euro besteed aan de volgende smeermiddelen (1,66 Euro = 1 punt en 0,97 Euro = 0 punten) Mobil New Life 0W-40 1 liter, Mobil 1 New Life Turbo Diesel 0W-40 1 liter, Mobil 1 ESP 5W-30 1 liter.
3.6 Een additionele bonus bovenop de basispunten wordt toegekend in de volgende gevallen (op basis van een voorafgaande aankoop van meer dan 25 liter):

 1. Een bonus van 100% additionele Esso Extras punten wordt toegekend wanneer een deelnemer binnen 4 dagen opnieuw minimaal 25 liter tankt.
 2. Een bonus van 50% additionele Esso Extras punten wordt toegekend wanneer een deelnemer binnen 8 dagen opnieuw minimaal 25 liter tankt.

In beide gevallen is de maximum bonus voor alle motorbrandstoffen gelimiteerd tot 80 punten per transactie. De bonuspunten worden toegekend bovenop de basis Esso Extras punten. De bonus wordt slechts toegekend op basis van de uitgifte zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden van het Esso Extras programma en is niet geldig in combinatie met andere promoties.

3.7 Een geheel of gedeeltelijk aankoop van een Esso Extras geschenk is mogelijk via de aankoop van Esso Extras punten voor 0,08 Euro per 10 punten onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven in artikel 4.
3.8 Esso behoudt zich het recht voor om het bonussysteem na aanvang van het Esso Extras-spaarprogramma aan te passen of te annuleren.
3.9 Wanneer een transactie waarbij Esso Extras punten zijn uitgegeven wordt geretourneerd of geannuleerd, worden de reeds eerder uitgegeven Esso Extras punten automatisch van het Esso Extras spaartegoed afgeschreven.
3.10 Esso Extras punten kunnen worden overgeboekt naar de Esso Extras-Kaart van een andere Esso Extras deelnemer via de website. Het overboeken is alleen mogelijk van en naar een geregistreerde Esso Extras-Kaart.
3.11 Deelnemers hebben de mogelijkheid om cadeaus cash te kopen middels het aanschaffen van punten. Voor meer informatie over prijzen en beschikbaarheid verzoeken wij u contact op te nemen met het callcenter op het nummer 02 403 9533.
3.12 Deelnemers worden geïnformeerd over het aantal gespaarde punten en het puntentotaal via de kassabon. Tevens kunnen deelnemers op www.essoextras.com het puntentotaal bekijken. Het puntentotaal zoals dat bekend is in de Esso database is bindend voor alle betrokkenen.
3.13 Punten toegekend op deelnemende Esso stations worden onmiddellijk geregistreerd en zijn beschikbaar voor verzilvering nadat de deelnemer geregistreerd is. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld technische problemen) kan er enige vertraging op de verwerking van de toegekende punten optreden.
3.14 Indien de Esso Extras-Kaart gedurende een periode van 12 maanden niet wordt gebruikt, vervallen alle toegekende Esso Extras punten. Met niet gebruikt wordt bedoeld het niet sparen van punten en/of het niet verzilveren van punten. Het inloggen op de website of een verzoek op een deelnemend Esso tankstation om de puntenbalans af te drukken worden niet beschouwd als het gebruik van de Esso Extras-Kaart.
3.15 Esso Extras punten zijn geldig gedurende de looptijd van het Esso Extras-spaarprogramma.
3.16 Indien een inbreuk, misbruik of fraude wordt vermoed dan behoudt Esso zich het recht voor om het verzilveren en overzetten van Esso Extras punten tijdelijk te weigeren.

Terug

 

4 Verzilveren van Esso Extras punten

4.1 Esso Extras punten kunnen worden verzilverd voor waardecheques van één van onze partners en artikelen zoals deze gecommuniceerd worden bij deelnemende Esso tankstations of op onze Esso Extras website.
4.2 De mogelijkheden om Esso Extras punten te verzilveren zijn:

 1. Het inwisselen van Esso Extras punten tegen artikelen die beschikbaar zijn in het Esso-tankstation: artikelen kunnen op deelnemende Esso tankstations worden besteld. Deelnemers dienen de Esso Extras-Kaart aan de kassier te overhandigen en aan te geven welk artikel besteld dient te worden. De kassier zal uw verzoek dan direct verwerken indien het artikel beschikbaar is op het Esso tankstation. Het aantal Esso Extras punten dat u nodig heeft voor het artikel wordt direct van uw puntentotaal afgeschreven. Het benodigde aantal punten en/of bijbetaling (indien van toepassing) staan vermeld op de Esso Extras website. Het inwisselen van punten voor artikelen met een bijbetaling is alleen mogelijk op geselecteerde stations. Wanneer een artikel niet beschikbaar is op het betreffende Esso tankstation zal de bestelling verwerkt worden door de kassier en worden de punten afgeschreven van het puntentotaal van de deelnemer. De deelnemer ontvangt een kassabon als bewijs van bestelling. Met uw kassabon (bestelbewijs) kunt u het artikel ophalen op het Esso tankstation waar de bestelling is geplaatst. Wanneer een bijbetaling van toepassing is, wordt deze voldaan tijdens het ophalen van het artikel. Artikelen zijn verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor de uitgifte van artikelen te stoppen of soortgelijke vervangende aan te bieden in het Esso Extras-spaarprogramma. Afwijkingen in kleur en/of omschrijving worden voorbehouden.
 2. Het inwisselen van Esso Extras punten tegen waardecheques: Inwisselen van Esso Extras punten tegen een waardecheque van één van onze partners is mogelijk bij deelnemende Esso tankstations. De waardecheque kunt u vrij besteden bij alle deelnemende vestigingen van de op de waardecheque weergegeven partner in België. Waardecheques kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Op aankopen kleiner dan het op de waardecheque aangegeven bedrag wordt geen wisselgeld teruggegeven. De waardecheques zijn geldig tot de datum die op de waardecheque vermeld staat. Waardecheques worden na het verlopen van de datum niet omgewisseld. Indien een partner failliet is of anderszins haar activiteiten stopt, worden uw waardecheques niet door Esso retour genomen en vindt geen compensatie door Esso plaats

4.3 Esso Extras punten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.4 Wanneer een deelnemer een artikel bestelt met Esso Extras punten, eventueel in combinatie met een bijbetaling, worden op deze volledige transactie geen Esso Extras punten uitgeven.
4.5 Esso Extras punten kunnen niet worden verzilverd in combinatie met andere promoties.
4.6 Eenmaal bestelde artikelen of waardecheques kunnen niet worden geannuleerd of geruild en worden niet retour genomen.
4.7 Esso Extras punten kunt u ook inwisselen voor motorbrandstoffen door bij de betaling van uw tankbeurt aan te geven hoeveel euro u met Esso Extras punten wenst te betalen. Een euro is hierbij 260 punten waard.
4.8 Esso Extras punten kunt u ook inwisselen voor Mobil 1 New Life 0W-40 1 liter, Mobil 1 New Life Turbo Diesel 0W-40 1 liter, Mobil 1 ESP 5W-30 1 liter. Op onze website www.essoextras.com vindt u de voorwaarden en details voor het benodigde aantal Esso Extras punten.

Terug

 

5 Algemene informatie

5.1 Voor vragen over het Esso Extras-spaarprogramma kunt u terecht op onze website(www.essoextras.com) waar u een veelgestelde vragenlijst met antwoorden kunt vinden.
Deelnemers kunnen tevens via de website contact met ons opnemen of telefonisch met ons callcenter via nummer 02 403 9533, op maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u. Ons callcenter is gesloten op feestdagen. Openingstijden kunnen worden gewijzigd. Kijkt u op onze website www.essoextras.com voor de juiste openingstijden.
5.2 Bij verlies of diefstal van een Esso Extras-Kaart dient de deelnemer Esso onmiddellijk op de hoogte te stellen via:

 1. de Esso Extras website (www.essoextras.com). Na het inloggen kan de deelnemer de Esso Extras-Kaart / account direct laten blokkeren; of
 2. ons callcenter

Esso is niet aansprakelijk voor het verlies van Esso Extras punten dat plaatsvindt vóór het blokkeren van de Esso Extras-Kaart.

5.3 Persoonsgegevens verstrekt aan Esso worden behandeld conform de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deelnemers kunnen hun persoonsgegevens aanpassen via de Esso Extras website of het wijzigingsformulier dat beschikbaar is op deelnemende Esso tankstations. Deelnemers die een verzoek indienen om de gegevens volledig te laten verwijderen kunnen dit verzoek schriftelijk richten aan ons Esso Extras callcenter Esso Belgium, divisie van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, T.a.v. Esso Extras Helpdesk, Postbus 1, 2060 Antwerpen, België en worden als gevolg uitgesloten van deelname aan het Esso Extras-spaarprogramma en kunnen niet langer gespaarde punten verzilveren. Esso is niet verantwoordelijk voor de
gevolgen van het niet doorgeven van wijzigingen door de deelnemers.
5.4 Het is deelnemers niet toegestaan om de Esso Extras-Kaart en de Esso Extras punten te verkopen.
5.5 Esso behoudt zich het recht voor om in geval van inbreuk, misbruik of fraude gepleegd door een deelnemer de deelname aan het Esso Extras-spaarprogramma door deze deelnemer te ontzeggen. In dit geval zullen de gespaarde punten vervallen zonder compensatie.
5.6 Esso behoudt zich het recht voor om te allen tijde het Esso Extras-spaarprogramma volledig of gedeeltelijk aan te passen, uit te breiden of stop te zetten. Esso voorziet een periode van 3 maanden waarin deelnemers de mogelijkheid hebben hun gespaarde Esso Extras punten te verzilveren, in het geval van stopzetting van het spaarprogramma.
5.7 Esso is niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzigingen, druk -en of typefouten.
5.8 Niets van de Esso Extras communicatie gerelateerd aan het spaarprogramma mag vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esso Belgium, divisie van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA.
5.9 Esso Extras wordt beheerd door Esso Belgium, divisie van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, 2030 Antwerpen, BTW BE 041 6375270 RPR Antwerpen, BoA Antwerpen EUR 685-6691011-19.

Terug